Basisvaardigheden: Belcontact

Algemeen
Let op de tijden dat u belt. Sommige instanties zijn in de ochtend sneller te bereiken, omdat er minder wachttijden zijn.

Voorbereiding
Bel op een rustige plek.
Formuleer vragen en zet ze op papier.
Houd uw benodigde gegevens bij de hand (kenmerk, relatienummer, BSN, contactpersoon vanuit de instantie).
Houd altijd een pen en papier bij de hand.
Noteer alvast de datum.

Aandachtspunten tijdens het gesprek
Vraag en noteer de naam van degene die u te woord staat.
Vraag door als u iets niet begrijpt.
Herhaal de afspraken die gemaakt worden en vraag om een (schriftelijke) bevestiging hiervan.
Noteer wat u heeft afgesproken (hiervoor kunt u het werkblad belcontact gebruiken).
Blijf ten alle tijdens kalm en beleefd.
Sluit een gesprek netjes af. Herhaal nogmaals wat u genoteerd heeft.

Tips
Soms helpt het om het gesprek voor te bespreken of te oefenen, vooral als u zenuwachtig bent voor het gesprek.

Tools
Werkblad belcontact

Top