Basisvaardigheden: Een betalingsregeling voorstellen

Wat is het en waarom doet u het?
Als u een betalingsachterstand oploopt kunt u in overleg met de schuldeiser een regeling treffen voor betalingen. Op deze manier is het mogelijk dat u de lening terugbetaald, maar met een andere looptijd. Uiteindelijk is een betalingsregeling er op gericht dat de lening wordt afbetaald.

Tips
Zorg voor overzicht over uw financiën voordat u een betalingsvoorstel doet. Zo weet u wat een haalbaar bedrag per maand is om af te lossen. In de module plannen en organiseren vindt u manieren om overzicht over uw financiën te krijgen.

U kunt bellen, mailen of een brief sturen om een betalingsregeling te treffen. Voordeel: bij schriftelijk contact: u direct een bewijs van uw afspraken. Indien u mailt of een brief stuurt, maak gebruik van voorbeeldbrieven en voeg relevante informatie en bewijsstukken zoals rekeningafschriften, een schuldenoverzicht of uw beslagvrije voet mee. Controleer uw brief en laat uw brief door een ander lezen voor eventuele aanvullingen.

Als u ervoor kiest om te bellen, vraag om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken.

Als u de Nederlandse taal niet / weinig beheerst of vragen heeft, dan kunt bij de Vraagwijzer langs voor ondersteuning bij het schrijven van de brief.

Tools
Werkblad een betalingsregeling voorstellen

Handige websites
zelfjeschuldenregelen.nl

Top