Basisvaardigheden: Een bezwaarschrift indienen

Wat is het en waarom doet u het?
Een bezwaarschrift is een brief waarmee een besluit van een organistatie of instantie kunt aangevechten. Door het indienen van een bezwaarschrift start u een procedure om een besluit te heroverwegen op basis van relevante feiten en belangen.

Tips
Let op de termijn die gegeven staat om bezwaar aan te tekenen.
Noteer in uw agenda wanneer u de brief heeft opgestuurd.
Noteer wanneer u een reactie dient te krijgen.
Maak gebruik van voorbeeldbrieven.
Voeg informatie en/of bewijsstukken toe (rekeningafschriften, een kopie van de brief die u zelf heeft ontvangen).
Controleer uw brief.
Laat uw brief door een ander lezen voor eventuele aanvullingen.
Maak een kopie van uw bezwaarschrift voor uw eigen administratie.

Als u de Nederlandse taal niet of weinig beheerst of vragen heeft, dan kunt bij de Vraagwijzer langs voor ondersteuning bij het schrijven van de brief.

Tools
Werkblad bezwaarschrift indienen

Handige sites
voorbeeldbrief.blogspot.nl
juridischloket.nl

Top