Basisvaardigheden: In gebreke stellen

Wat is het en waarom doet u het?
Als u een aanvraag of bezwaar bij de gemeente (overheid) indient, gelden er wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente moet reageren. Gebeurt dit niet, dan kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’: u wijst de gemeente op haar plicht om te reageren. Let dus goed op bij het indienen van een aanvraag of bezwaar welke termijn er voor de gemeente geldt. Noteer de datum waarop u uiterlijk bericht moet krijgen. Indien u nog steeds geen bericht heeft ontvangen op deze datum, stel de gemeente dan in gebreke. Na de in gebrek stelling heeft de overheid twee weken om te reageren. Wordt ook deze termijn overschreden, dan heeft u recht op een vergoeding (bestuurlijke dwangsom).

Tips
Bovenstaande richtlijnen gelden niet als expliciet wordt aangegeven dat er andere termijnen gelden dan normaal. Ook gelden er uitzonderingen in specifieke gevallen (let bijvoorbeeld op bij de belastingdienst). Google dus altijd om te kijken of u in uw recht staat!

Tools
Werkblad in gebreke stellen
Voorbeeldbrief in gebreke stellen Rijksoverheid

Top