Basisvaardigheden: Schuldenoverzicht

Wat is het en waarom is het belangrijk?
Bij schulden helpt het een overzicht hiervan te maken. Als u overzicht heeft over uw inkomsten en uitgaven en uw schulden, kunt u regelingen treffen met uw schuldeisers. Voor het treffen van regelingen kunt u ook bij communicatie met instanties kijken.

Tips

  • Zoek de brieven bij elkaar van uw schuldeisers.
  • Zoek van elke schuldeiser de meest recente brief met daarop de hoogte van uw schuld en eventueel de betalingsregeling.
  • Gebruik de meest recente brieven om het schuldenoverzicht in te vullen, zodat u overzicht krijgt van uw schulden.
  • Bereken het totaal aantal schulden wat u heeft.
  • Bereken wat u per maand kan betalen indien u nog geen regelingen heeft getroffen.
  • Bereken wat u per maand aan aflossingen moet betalen indien u al regelingen heeft getroffen en vul dit in op uw maandoverzicht. Let op: als u met meerdere schuldeisers een afbetalingsregeling treft, loopt het totaal van de afbetalingen snel op tot een te hoog bedrag.

Tools
Werkblad schuldenoverzicht

Top