Hechtingsboek week 15 & 16: De lichaamstaal van je baby herkennen

“In week 15 en 16… begin ik gevoel voor humor te ontwikkelen. Jij kunt mij hiermee helpen door samen met mij spelletjes te spelen. Het kan zijn dat een spelletje de eerste keer niet werkt, maar als je het vaak genoeg probeert dan zal je merken dat ik het ga snappen en begin ik te lachen.

Ook kan ik nu al bepaalde bewegingen bewust herhalen. Ik kan bijvoorbeeld met mijn ogen een bewegend voorwerp volgen, mijn hoofd draaien in de richting van een geluid en zwaaien met mijn handjes. Ook probeer ik dingen te pakken die dicht bij mij liggen of als jij het voor mijn gezicht houdt. Houd je vinger maar eens voor mijn gezicht. Hiermee ontwikkel ik een goede oog-handcoördinatie.”

Je baby wil met zijn lichaam iets duidelijk maken
baby4Zolang je baby niet kan praten, is zijn lichaamstaal de belangrijkste manier om contact te zoeken  met de omgeving! Je baby beweegt bijvoorbeeld met zijn lichaam, maakt geluiden en oogcontact. Aan zijn gezicht kan je aflezen hoe hij zich voelt en wat hij wil en aan zijn lichaamstaal kun je het merken. Het reageren op je baby’s lichaamstaal is belangrijk voor het ontstaan van een veilige band tussen jou en je baby! Hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet en hoe beter je kunt reageren op wat je baby nodig heeft.

Tips om te herkennen wat je baby wil

  • Je baby herkent je (stem). Je baby doet zijn ogen wijd open, doet een handje open, trekt zijn wenkbrauwen op, hij gaat met zijn beentjes trappelen.
  • Je baby wil aandacht van jou. Je baby kijkt hij aan, maakt geluidjes en lacht.
  • Je baby wil jou aandacht op iets richten. Je baby kijkt eerst naar jou en daarna naar een voorwerp. Hij kan dan bedoelen dat hij wil dat jij mee kijkt naar dit voorwerp. Benoem dan ook waar jij denkt dat je baby naar kijkt.
  • Je baby wil iets niet meer. Je baby sluit zijn ogen of kijkt naar de grond, draait met zijn hoofd weg of hij wordt drukker, maar richt zich niet meer op het speelgoed. Je baby doet dit niet om jou af te wijzen, maar omdat hij moe is en even niet meer kan communiceren. Het is belangrijk om dit ook te respecteren!

Oefening
Let een week lang op je baby’s lichaamstaal. Schrijf op wat je ziet en wat je baby op dat moment wil. Bespreek dit de week daarna met je coach van Bureau Frontlijn.

Top