Introductie Onderwijs


Als ouder is het belangrijk dat u uw kind positief ondersteunt bij het onderwijs. U kunt bijvoorbeeld samen met uw kind extra taal of rekenen oefeningen maken. U bent een belangrijk voorbeeld voor uw kind en door uw steun en stimulerende gedrag kunt u ervoor zorgen dat uw kind extra veel leert en met plezier naar school gaat.

Top