Opvoeding & Onderwijs: Leerhouding

Een goede leerhouding is belangrijk omdat het invloed kan hebben op de schoolprestaties van uw kind. Bij een goede leerhouding wilt u kind graag goede cijfers halen en is gemotiveerd om zijn best te doen. Als uw kind goed gemotiveerd is, zijn best doet in de klas én hij of zij krijgt er complimenten voor, gaat uw kind met plezier naar school. Kinderen die plezier hebben leren het meest.

In het hoofdstuk leerhouding kunt u tips en oefeningen vinden om te werken aan een goede leerhouding.

Top