Puber: Goed in je vel

Kinderen in de pubertijd moeten veel keuzes maken, niet alleen op school en thuis, maar ook over zichzelf, wie ze zijn en wat ze willen. Het maken van deze keuzes kan stress of spanningen opleveren. Dit komt omdat dit gedeelte van het brein nog niet goed ontwikkeld is. Ze hebben moeite met plannen, organiseren en lange termijn keuzes. Als ouder is het belangrijk te luisteren naar je kind, ook al is dat soms moeilijk. Laat je kind uitpraten en kom niet gelijk met advies, dit werkt vaak averechts. Opvoeden kan zwaar zijn. Je kind maakt soms keuzes, waar je het niet mee eens bent. Je kan hierdoor boos of verdrietig zijn. Probeer dit niet teveel te uitten tegen je kind, maar praat met andere ouders. Soms kan een puber niet lekker in z’n vel zitten. Als ouder kun je je daarom zorgen maken. Er zijn een aantal vragen waardoor je kan kijken of die zorgen terecht zijn:

  • Gaat je kind nog naar school?
  • Is hij/zij vrolijk of juist somber?
  • Gaat hij/zij nog naar de sportclub?
  • Worden vrienden verwaarloosd?
  • Gebruikt je kind alcohol of drugs?

Als het op meerdere terreinen niet goed gaat, is het tijd om hier serieus aandacht aan te besteden. Samenvattend: de pubertijd is een lastige periode. Blijf positief, probeer je kind te begrijpen en hou het contact open.

Top