Puber: Herkennen

Pubers zijn niet van plan om verslaafd te raken. Veel ouders willen waarschuwen voor verslaving door voorbeelden te geven van wat er allemaal verkeerd kan gaan. Vaak helpen deze voorbeelden niet. Het is belangrijk om als ouders open het gesprek aan te gaan. Als je kind drugs gebruikt betekent dat nog niet dat hij verslaafd is. Voordat een puber echt verslaafd is heeft hij al een heel proces doorgemaakt. Fasen van gebruik; kennismaken, uitproberen, af en toe, regelmatig, probleem, verslaving.

Tip: probeer uit te zoeken waarom je puber drugs gebruikt.

Top