Puber: School

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Pubers moeten veel keuzes maken thuis en op school; kiezen van een profiel of vakken, maken van nieuwe vrienden en omgaan met vrijheid. Als ouder kun je het gevoel krijgen dat je minder invloed hebt op je kind. Jongeren laten zich vooral leiden door hun vrienden bij keuze voor muziek, kleding en vrije tijd. Bij de keuze voor een opleiding of beroep is de invloed van u als ouder veel groter dan u denkt. Help uw kind daarbij en blijf betrokken.

In het filmpje hieronder krijgt u een goede indruk hoe een gemiddelde schooldag eruit ziet.

Een schooldag is heel intensief en pubers moeten overal aan denken, wisselen van lokaal, de juiste boeken meenemen en ook de lessen zijn intensief door de nieuwe lesstof. Op school is er extra ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding of maatschappelijk werk en uw kind heeft een mentor, die de prestaties in de gaten houdt. Als ouder kunt u ook veel doen, zoals bezoeken van ouderavonden en rapportavonden en vaak kunt u ook de roosters inzien. Houd goed contact met de school.

Top