Rechten & Plichten: Acute lichamelijke of geestelijke problemen

Soms ontstaan er acute lichamelijk of geestelijke problemen. Bijvoorbeeld door een ongeval binnen of buitenshuis. Vaak is de huisarts de eerst aangewezen persoon om naar toe te gaan. Wel is het goed om na te gaan of u of uw gezinsleden al onder behandeling zijn van een specialist in het ziekenhuis of van een psycholoog of psychiater. Bij acute problemen kan daar mogelijk ook contact mee worden opgenomen. Vraag om brieven met namen van instellingen en contactpersonen. Lukt het u niet om contact te krijgen met de huisarts of anderen, ga dan naar de huisartsenpost of naar de eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Is het probleem nog acuter, bel dan 112.

Top