Rechten & Plichten: Automatische incasso

Altijd op tijd uw rekeningen betalen? Maak dan gebruik van een automatische incasso. U geeft eenmalig een machtiging af en uw rekeningen worden voortaan automatisch betaald. Probeer wel de ‘afschrijfdatum’ op dezelfde dag of kort daarna te houden als de storting van het salaris of van de uitkering. Dan staat er altijd genoeg geld op uw rekening. Uiteraard kunt u de automatische incasso stopzetten of wijzigen d.m.v. internetbankieren of aan de balie van uw bank.

Kenmerken

  • Eenvoudige manier van betalen.
  • Via internet, schriftelijk of telefonisch te regelen.
  • Rekeningen altijd op tijd betaald.
  • Bedrijven geven vaak korting.

Zo werkt Automatische Incasso
Met een Automatische Incasso machtigt u bedrijven of instellingen (de incasseerder) om eenmalig of regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, een afgesproken bedrag van uw rekening af te schrijven. Voorwaarde is wel dat er op het moment van afschrijven voldoende saldo op uw betaalrekening staat, zodat de incasseerder het geld kan incasseren.

Zo geeft u machtiging af
Wilt u voortaan betalen met een automatische incasso, dan gebruikt u het machtigingsformulier van het betreffende bedrijf of de instelling. De incasseerder moet een geldige machtiging (voorzien van uw handtekening) van u hebben ontvangen. Pas daarna kan het afgesproken bedrag van uw rekening afgeschreven worden. Als u telefonisch een machtiging heeft afgegeven, zal de incasseerder u binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangen machtiging sturen, met vermelding van de termijn van terugboeking en de datum van afschrijving.

Stopzetten automatisch afschrijven door een bedrijf of instelling
Als u een bedrijf of instelling heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook het formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of instelling waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van de intrekking machtiging voor uw eigen administratie te bewaren en de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken

Onterechte Automatische Incasso terugboeken
Een incasso boekt u gemakkelijk terug op de website van de bank als de terugboekingtermijn nog niet is verstreken

  • Log in op de website van je bank.
  • U klikt bij ‘Betalen’ op ‘Incasso’s’.
  • Selecteer de juiste Betaalrekening.
  • Vervolgens kunt u op het scherm ‘Incasso’s’ een incasso weigeren of terugboeken.
  • U krijgt de melding dat de opdracht is ontvangen en dat deze binnen enkele dagen wordt verwerkt.
  • Bij ‘Terugboekstatus’ ziet u of de terugboeking is goedgekeurd, in behandeling of is teruggeboekt.
Top