Rechten & Plichten: Basis Registratie Personen (BRP)

Sinds begin 2014 is het GBA ‘omgezet’ naar de wet Basis Registratie Personen (BRP)

Het is belangrijk dat u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente en dat de gegevens in het BRP kloppen met uw werkelijke situatie. Het BRP is namelijk de basis voor de rechten en plichten van bewoners. Hiermee is het voor u en voor de overheid een belangrijke registratie. Wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP kunt u geen DigiD, geen uitkering, geen toeslagen, geen parkeervergunning, geen stempas enzovoort krijgen. Voor de overheid is het onmogelijk om wanneer mensen niet zijn ingeschreven aanslagen voor waterzuivering, afvalheffingen, hondenbelasting enzovoort tijdig te innen, zodat u een schuld op kan lopen. De gemeente krijgt rijksgelden op basis van o.a. het aantal inwoners. Van dat geld doet de gemeente nuttige dingen, zoals wegen aanleggen, zwembaden onderhouden, zorg leveren enzovoort. Wanneer de BRP niet klopt kan dat een gemeente (veel) geld kosten. Ook is het in het kader van de veiligheid belangrijk dat de BRP op orde is.

Wanneer de gegevens in de BRP niet overeenkomen met uw feitelijke situatie moet u dus actie ondernemen.

Volgens de wetgeving dient een bewoner zich binnen 5 dagen in te schrijven in het BRP op het adres waar hij het merendeel van zijn tijd verblijft. Dus als iemand 3 dagen per week bij zijn vriendin verblijft en 4 dagen bij zijn ouders, dan dient hij zich in te schrijven op het adres van zijn ouders. Er zijn meerdere opties van inschrijven volgens deze wet.

 1. Vestiging vanuit het buitenland, korter dan 4 maanden (= registratie niet ingezeten RNI).
 2. Vestiging vanuit het buitenland langer dan 4 maanden.
 3. Vestiging vanuit een andere gemeente.
 4. Vestiging vanuit de gemeente Rotterdam.

Aangifte vestiging:
Bij optie 1 dient een verzoek tot registratie in het RNI in persoon te worden gedaan, dit kan alleen bij de balie van de Stadswinkel Centrum (Stadhuis ingang Doelwater). Inschrijven kan alleen op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 14010. Bij deze vorm van registratie wordt een burger service nummer (BSN) aangemaakt, dit is nodig om met de overheid te kunnen communiceren. Zonder BSN bestaat een persoon zelfs niet voor de overheid. Wanneer u niet in Nederland verblijft kan inschrijving vanuit het buitenland. Neem in dat geval contact op met de Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen: Adres: Postbus 2865, 6401DJ Heerlen Telefoon: +31 55 5385385.

Bij Optie 2 dient aangifte in persoon te worden gedaan bij de balie van de Stadswinkel Centrum (Stadhuis ingang Doelwater), Charlois of Feijenoord. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via Mijn Loket van de Gemeente Rotterdam m.b.v. een DigiD of telefonisch via 14010. Wanneer u geen Nederlandse of andere Europese Unie nationaliteit bezit moet u eerst bij de Rotterdamse vestiging van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) langs gaan. Telefonisch kunt u hiervoor een afspraak maken onder nummer 0900-1234561. Pas wanneer men een verblijfsdocument of zogenaamd bewijs van bekendmaking heeft kan men een afspraak maken om zich te laten registreren in de BRP in de Stadswinkel Centrum.

Bij optie 3 en 4 kan digitaal aangifte van vestiging worden gedaan via Mijn Loket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Bij optie 3 en 4 kan aangifte ook per post worden gedaan. Hiervoor moet het aangifte verhuizing formulier worden gedownload, ingevuld, ondertekend en met de eventuele bijlagen worden opgestuurd naar: Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam
Bij optie 3 en 4 kan de aangifte ook in persoon gedaan worden in een stadswinkel. Dit kan alleen op afspraak. Deze afspraak kan gemaakt worden in Mijn Loket van de Gemeente Rotterdam. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Dit heeft u nodig bij zelfstandig wonen:

 • Aangifte verhuizing formulier.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs <= alleen geldig voor Nederlanders> of verblijfsvergunning).
 • Als het nieuwe adres een huurwoning is, dan is een recent huurcontract of een ingevulde en ondertekende Verhuurdersverklaring nodig. De verhuurdersverklaring dient door de verhuurder van de “nieuwe” woning ingevuld en ondertekend te worden.

Dit heeft u nodig bij inwonen:

 • Aangifteformulier.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs <= alleen geldig voor Nederlanders> of verblijfsvergunning).
 • Verklaring van inwoning van degene bij wie u gaat inwonen.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen.
 • Verhuurdersverklaring (als de hoofdbewoner huurder is).
Top