Rechten & Plichten: Beslagvrije voet

Op een deel van uw inkomen mag geen beslag gelegd worden. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’.
 Dit is ingesteld om mensen niet nog verder in de problemen te helpen en onder het bestaansminimum te laten leven. Voor de volgende periodieke inkomsten geldt een beslagvrije voet wel:

 • Loon.
 • Uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag).
 • Pensioen en lijfrente, Levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering.
 • Alimentatie.
 • Bezoldiging voor ambtenaren.
 • Voorlopige teruggaaf heffingskortingen.
 • Huurtoeslag.
 • Zorgtoeslag.

Deze opsomming is limitatief wat betekend dat alleen op deze vormen van inkomen de beslagvrije voet van toepassing is. De beslagvrije voet geldt dus niet voor:

 • Freelance-inkomen.
 • VUT-uitkeringen.
 • Vergoeding gemeenteraadslid.

Schriftelijke kennisgeving
Deurwaarders die beslag willen leggen moeten dit vooraf schriftelijk bij u en de instantie die het geld uitkeert aangeven. Deze instanties zullen uit zichzelf geen rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is een verantwoordelijkheid van u zelf. In een aparte brief of op de achterzijde van de beslagmededeling van de deurwaarder staat beschreven hoe u ervoor kunt zorgen dat de beslagvrije voet wordt toegepast. U moet zelf, met bewijzen, aantonen wat uw in- en uitgaven zijn, waardoor de beslagvrije voet berekend kan worden. Heeft u de brief niet goed gelezen of heeft u de gevraagde gegevens niet heeft aangeleverd, dan wordt er geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Neem, zodra u daarachter komt, contact op met de deurwaarder of beslag leggende instantie om de beslagvrije voet alsnog gerealiseerd te krijgen. Wanneer de beslag leggende instantie niet wil meewerken kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat u hiervoor actie onderneemt en aantoont aan de rechter over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.

Uw beslagvrije voet berekenen
Bereken uw beslagvrije voet via deze online tool.

Beslag op toeslagen
Op toeslagen mag alleen beslag worden gelegd door de Belastingdienst of door de organisatie waarvoor de toeslag bedoeld was. Dus:

 • Op zorgtoeslag mag alleen beslag gelegd worden door de zorgverzekering of de belastingdienst.
 • Op huurtoeslag mag alleen beslag gelegd worden door de woningcorporatie of de belastingdienst.
 • Op kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden door de kinderopvang of de belastingdienst.
 • Op kindgebondenbudget mag alleen beslag gelegd worden door de belastingdienst.
 • Op kinderbijslag mag geen beslag gelegd worden.

Wanneer de Belastingdienst beslag wil leggen kunt u ook aangeven dat u onder het bestaansminimum terecht komt en dat u wil dat zij de beslagvrije voet toepassen. De Belastingdienst hanteert hiervoor andere bedragen. Neem contact op met de belastingdienst over de hoogte van het gehanteerde bedrag.

Top