Rechten & Plichten: Bijzondere bijstand

Wanneer u te weinig inkomen heeft of voor onverwachte uitgaven komt te staan dan kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen. Bijzondere Bijstand is bedoeld voor mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum (de bijstandsnorm).

Bijzondere Bijstand aanvragen
U kunt Bijzondere Bijstand aanvragen bij uw klantmanager van SoZaWe. Mocht u geen WWB (Bijstands) uitkering hebben maar wel recht hebben op Bijzondere Bijstand (inkomen op of onder bijstandsniveau) dan kunt u het aanvraagformulier bijzondere bijstand downloaden. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u per post opsturen samen met een inkomensoverzicht naar de gemeente Rotterdam, Postbus 1024 3000 BA Rotterdam. Let op: Bijzondere Bijstand kan een GIFT maar ook een LENING zijn!!

Hoeveel Bijzondere Bijstand u ontvangt hangt af van:

 • De hoogte van uw inkomen.
 • Uw eigen vermogen.
 • De hoogte van de uitgaven waarvoor u de aanvraag doet.

Een aantal veel voorkomende vormen van Bijzondere Bijstand zijn;

Langdurigheidstoeslag
Deze toeslag is per 01-01-2015 afgeschaft.

Verhuis- en (her) inrichtingskosten
Als u niet heeft kunnen sparen of niets kunt lenen, kan de gemeente u helpen met een lening of gift bij verhuis- inrichtingskosten of wanneer een wasmachine, koelkast of iets dergelijks onverwacht kapot gaat.

Kinderen 4-17 jaar kindertoelage voor extra schoolkosten
U kunt een bijdrage aanvragen voor het schoolfonds/schoolactiviteiten/schoolreisje e.d. of een vereniging(zwem- muzieklessen, aanschaf sportkleding enzovoort). Deze toelage wordt per 01-08-2015 afgeschaft.

Bijdrage in de extra kosten voor ziekte of handicap
Bijdrage voor extra kosten bij ziekte of handicap. Denk aan bijzondere kleding, schoenen, beddengoed of extra kosten van verwarming, wassen enzovoort.

Toeslag AOW- gerechtigden
Deze toeslag is per 01-01-2015 afgeschaft.

Vergoeding rechtshulp
Wanneer u rechtshulp nodig heeft kan een zogenaamde pro deo advocaat worden toegevoegd na tussenkomst van het Juridisch loket. Er zal altijd een eigen bijdrage van € 53,= moeten worden betaald. Deze kan als BB worden vergoed. Wanneer u niet via het Juridisch loket een advocaat krijgt wordt de BB met € 53,- verlaagd. Ook voor griffiekosten kunt u BB aanvragen.

Vergoeding kosten bewindvoering onder curatele stelling en mentorschap
Deze toeslag is per 01-01-2015 afgeschaft.

Overige onderwerpen van Bijzondere Bijstand:

 • 65-plus
 • Toeslag voor AOW-gerechtigden
 • Alarmeringsapparatuur
 • Bijzondere bijstand voor personen met de AOW-leeftijd

 

 • Advies
 • Teruggaan naar de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba
 • Leges en vertaalkosten vluchtelingen en asielgerechtigden
 • gratis energieadvies aan huis
 • bewindvoering en mentorschap
 • Geld
 • Voorschot bij acute geldnood
 • Vergoeding voor uitvaartkosten
 • Kleding, schoenen en/of beddengoed
 • Overbruggingsuitkering bij sterke daling inkomen
 • Overbruggingstoeslag voor alleenstaande ouders
 • Bijzondere Reiskosten
 • Langdurigheidstoeslag
 • Gezondheid
 • bh’s en badpakken bij een borstprothese
 • collectieve ziektekostenverzekering
 • hoortoestel
 • kleding, schoenen en/of beddengoed
 • persoonsgebonden budget
 • vergoeding voor nierpatienten
 • warmtetoeslag
 • Huis
 • Kwijtschelding afvalstoffenheffingen
 • Verhuizen en inrichten van een nieuw huis: 55-plus of gehandicapt
 • Woonkostentoeslag
 • Verhuizen en inrichten van een nieuw huis
 • Kwijtschelding verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag
 • Vergoeding huur- en energiekosten
 • Meubels en huishoudelijke apparaten
 • Kinderen
 • eigen bijdrage jeugdzorg
 • baby-uitzet
 • jongeren tot 21 jaar met kinderen: huur en energie
 • extra geld voor school of vereniging
 • RotterdamPas
 • De Rotterdampas is geldig van 1 maart tot 1 maart van het jaar daarna.
 • Werk
 • Re-integratiekosten vergoeding
 • dress for success

Hoe vraagt u Bijzondere Bijstand aan?

 1. Download het aanvraagformulier (Aanvraag bijzondere bijstand).
 2. Vul het aanvraagformulier in.
 3. Kijk per vraag welke bewijsstukken nodig zijn.
 4. Verzamel ALLE bewijsstukken.
 5. Heeft u geen bewijsstukken schrijf dan een begeleidende brief en leg GOED uit wat de reden daarvoor is.
 6. Maak ALTIJD kopieën van de bewijsstukken en stuur de KOPIEËN mee.
 7. Neem alles nog een keer door.
 8. Maak een kopie van het aanvraagformulier en bewaar dit goed samen met de originele bewijsstukken.
 9. Geef het aanvraagformulier met de bewijsstukken af bij het betreffende Werkplein en vraag om een gespecificeerd ontvangstbewijs.
Top