Rechten & Plichten: Briefadres

Door omstandigheden kan het zijn dat u geen vast woonadres meer heeft. Bijvoorbeeld als uw woning is ontruimd en u logeert op steeds wisselende adressen bij familieleden en/of vrienden. Ook kunt u doordat u voor korte of langere tijd bent opgenomen in een zorginstelling of huis van bewaring geen eigen woning meer hebben. Het briefadres biedt in deze situaties een tijdelijke oplossing waarmee u zich, ondanks het ontbreken van een daadwerkelijk woonadres, kunt inschrijven in het BRP. Meer informatie over het briefadres vindt u op de website van de gemeente.

Briefadres is tijdelijk geldig
In Rotterdam mag je 6 maanden ingeschreven staan op een briefadres. Die periode kan eenmaal met 6 maanden worden verlengd. Een briefadres is dus alleen een administratief adres, u woont hier niet.

Inschrijven op een briefadres
Een briefadres is een adres waar een familielid of kennis ervoor zorgt dat u de post die u ontvangt van officiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een oproep voor verkiezingen of post van de Belastingdienst, ook daadwerkelijk in handen krijgt. Deze persoon moet er dus voor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Het briefadres waarmee u zich laat inschrijven, moet een bekend adres zijn in de BRP.

Waar inschrijven op een briefadres
U kunt zich met een briefadres inschrijven bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente waar het adres is. U moet wel schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont (de briefadresgever). Hiervoor kunt u een standaardformulier aanvragen bij de gemeente. Wanneer u zich in laat schrijven de in de BRP, moet u meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (de briefadresgever).
  • Een ingevuld en ondertekend registratieformulier briefadres met op de achterzijde de ondertekende instemmingsverklaring van de hoofdbewoner.
  • Een ingevuld en ondertekende vragenlijst briefadres over de reden van uw aanvraag.

Het registratieformulier en de vragenlijst kunt u downloaden en vervolgens afdrukken. De formulieren zijn ook verkrijgbaar in de stadswinkels en afdelingen burgerzaken. Soms kan de gemeente vragen om een huur of koopcontract. Ook kan de briefadresgever worden gevraagd persoonlijk langs te komen. De aanvraag met benodigde stukken moet ingeleverd worden bij één van de stadswinkels.

Kosten
De inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) met een briefadres is kosteloos.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners
Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

Top