Rechten & Plichten: DUO

In 2015 heeft het parlement het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit ingrijpend gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016.

Mbo: de basisbeurs blijft
De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt
Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand een bedrag lenen. U bepaalt zelf hoevéél u leent voor uw levensonderhoud en collegegeld. De verplichte aflosfase (de tijd die u krijgt om deze lening terug te betalen is 35 jaar).

Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Benieuwd naar wat voorbeelden uit de praktijk? Op de website van DUO zijn een paar voorbeeldsituaties uitgewerkt.

Voor nieuwe studenten
Het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat in per 1 september 2015. Het geldt voor nieuwe studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bacheloropleiding of masteropleiding. Meer informatie over de studiefinaciering en de veranderingen in de studiefinanciering vindt u via de website van DUO.

Top