Rechten & Plichten: Fondsen/stichtingen

Als u over een te laag inkomen beschikt kunt u misschien een beroep doen op fondsen. Denk hierbij aan een bijdrage in de kosten van kleding, voeding, of bijvoorbeeld sport. De aanvraag kunt u in de meeste gevallen niet zelf doen. Het is wel goed dat u weet welke fondsen er zijn zodat u dit met uw begeleider kunt bespreken en samen een aanvraag kan indienen.

Onder andere de volgende fondsen zijn in de regio Rotterdam actief:

Top