Rechten & Plichten: Huisjesmelkers/tussenpersonen

Als u in een huurwoning woont, die u heeft gehuurd van een zogenaamde particuliere verhuurder, bestaat de kans dat u van een zogenaamde huisjesmelker huurt. Het is dan goed om te weten, wat uw rechten en plichten zijn, hoe u het kunt herkennen en bij wie u om hulp kan vragen. Er zijn natuurlijk genoeg betrouwbare particuliere verhuurders. Meestal is de woning dan goed onderhouden, zijn er geen torenhoge huren en is er een normaal huurcontract. Ook wordt de huur dan via de bank overgemaakt.

Huisjesmelker
Een huisbaas of huiseigenaar die er dubieuze zaken op na houdt, wordt in de volksmond wel een huisjesmelker genoemd. Soms maakt de huisbaas ook gebruikt van zogenaamde tussenpersonen, maar in alle voorkomende situaties blijft de eigenaar van de woning altijd verantwoordelijk.

 • Als u woont bij een huisjesmelker, kunt u ‘Toezicht Gebouwen’ van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente inschakelen om misstanden aan de woning aan te pakken.
 • Als er problemen zijn met de huisvestingsvergunning of met inschrijven in het BRP kan de dienst Publiekszaken samen met Stadstoezicht van de gemeente optreden.
 • Is er sprake van crimineel of intimiderend gedrag kan het meldpunt Aso-verhuurder van Bureau Frontlijn worden ingeschakeld of de politie.
 • Voor een te hoge huur kan het Huurteam en later de huurcommissie worden ingeschakeld.

Herkennen
Als de woning slecht onderhouden is, er sprake is van kamerverhuur of overbewoning, er is een ‘raar’ huurcontract is met rare voorwaarden en het geld voor de huur wordt contant opgehaald, dan is de verhuurder meestal een huisjesmelker. Zorg ervoor, wat de huisbaas ook tegen u zegt, dat u zich toch inschrijft in het BRP van de gemeente, met of zonder zijn toestemming en met of zonder HVV. Dan kunt u in ieder geval uw rechten krijgen en kunt u tijdig uw plichten nagekomen. Zorg ook dat u via de bank gaat betalen of tenminste een reçu ontvangt van de huurbetaling. Sleutelgeld, borg enzovoort zijn niet toegestaan. Een vreemde situatie kunt u herkennen aan de volgende kenmerken:

 • Slecht onderhouden woningen / verpaupering.
 • Te hoge huur / uitbuiten van huurders.
 • Illegaal opsplitsen van de woning in meerdere kamers.
 • Overbewoning te veel bewoners in een pand.
 • Niet mogen inschrijven in het BRP (GBA) gemeente.
 • Verhuren zonder huisvestingsvergunning (HVV).
 • Zogenaamd gemeubileerd verhuren (oude bende extra hoge huur).
 • Illegale kamerverhuur (brandgevaar en overlast).
Top