Rechten & Plichten: Huisvestingsvergunning (HVV)

Om te kunnen wonen in bepaalde wijken van Rotterdam moet u in het bezit zijn van een zogenaamde huisvestingsvergunning (HVV). Dit betekent dat u als huurder vooraf toestemming nodig heeft om de huurwoning in gebruik te nemen.

Om een huisvestingsvergunning aan te vragen in de stadswinkel Centrum, Charlois, Delfshaven of Feijenoord moet u een afspraak maken. Let op: u moet het ingevulde aanvraagformulier en aanvullende stukken meenemen. Meer informatie vindt u op deze pagina onder ‘gevraagde gegevens’. Huurt u een woning van een woningcorporatie, dan kunt u de aanvraag voor een huisvestingsvergunning indienen bij de woningcorporatie.

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig?
Het geldt voor huurwoningen met een kale huurprijs tot € 710,68. Let wel! Het gaat hier om de maximaal redelijke huurprijs zoals deze wordt vastgesteld aan de hand van het puntenwaarderingsysteem van de huurcommissie en niet om de huurprijs zoals deze door de verhuurder is vastgesteld. Deze maximaal redelijke huurprijs wordt in de plaats gesteld van de huurprijs zoals deze door de verhuurder wordt gevraagd om te bepalen of een huisvestingsvergunning nodig is. Dit betekent dat u ook bij een huur boven deze grens, direct bij uw adresaangifte een complete aanvraag voor een huisvestingsvergunning moet indienen.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig voor een huurwoning in de wijken Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Bloemhof, Tarwewijk en de volgende straten in Delfshaven: Grote Visserijstraat, Mathenesserdijk, Mathenesserweg, Schiedamseweg, Willem Buytewechstraat, Vierambachtstraat, ‘s-Gravendijkwal, 1e Middellandstraat, 2e Middellandstraat en Middellandplein.

Verhuizen naar een HVV adres met bestaande bewoners
Als u gaat verhuizen naar een HVV adres waar al een huishouden woonachtig is, moet u óók een HVV aanvragen voordat u in de woning mag gaan wonen.
Uitzondering hierop is als u samen met de bestaande bewoners een gemeenschappelijk huishouden gaat vormen. In dit geval moet u de verklaring gemeenschappelijk huishouden inleveren bij uw afspraak. Deze verklaring moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door u en de huidige bewoner. Hierbij is ook een kopie van het identiteitsdocument van de huidige bewoner nodig. Let op! De gemeente controleert of daadwerkelijk sprake is van een gemeenschappelijk huishouden.

Kosten
De aanvraag huisvestingsvergunning is gratis.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rotterdam.

Top