Rechten & Plichten: Illegaliteit

Illegaliteit is niet strafbaar, toch ontstaan er vaak grote problemen. Illegalen hebben namelijk geen of zeer weinig rechten. Dat betekent dat er geen bestaan opgebouwd kan worden in Nederland. Ook kunnen mensen worden opgepakt door de vreemdelingenpolitie.

Illegale kinderen hebben wel rechten, zoals recht op onderwijs en recht op zorg. Probleem is dat die rechten vervallen als kinderen 18 jaar worden. Dan moeten ze van school af en terug naar het land van herkomst. Bent u zelf illegaal in Nederland, probeer dan hulp te zoeken. In Rotterdam werken veel organisaties samen. Zij kunnen nagaan, of er een mogelijkheid bestaat dat u hier een legaal bestaan opbouwt. Is dat niet mogelijk kunnen ze u ook helpen met de terugkeer naar uw eigen land. U kunt zich bij iedere hulpverleningsinstantie melden. Zij weten naar wie ze u moeten doorverwijzen.

Let op: Uw kinderen zijn dus leerplichtig en hebben recht op onderwijs en zorg. Ze moeten dus aangemeld worden bij een school. In het basisonderwijs zijn er bij een aantal scholen zogenaamde schakelklassen, waar kinderen extra taalles krijgen, voor ze aan het algemene onderwijs deel gaan nemen. Uw kind heeft ook recht op zorg. U kunt zelf alleen een beroep doen op de zorg als er een medische noodzaak voor is.

Top