Rechten & Plichten: Jeugdbeschermingsplein

Op het Jeugdbeschermingsplein wordt de nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk gebracht als de veiligheid van een kind in het geding is. We zorgen ervoor dat zorgwekkende signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen veel sneller leiden tot hulp; dichtbij en met de gezinnen. Dit moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject hoeft te worden ingezet.

Meer informatie over het Jeugdbeschermingspleinover vindt u op de website van de gemeente Rotterdam.

Top