Rechten & Plichten: Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De Sociale Verzekerings Bank (SVB) is verantwoordelijk voor de administratieve handelingen en het uitbetalen van Kinderbijslag.

Wie krijgt kinderbijslag?
Kinderbijslag is er niet alleen voor het opvoeden en verzorgen van eigen kinderen, maar ook voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen die opgevoed en verzorgt worden alsof het eigen kinderen zijn. Voor de laatste groep kinderen moet er wel aan specifieke eisen worden voldaan.

Hoogte kinderbijslag
De leeftijd van het kind bepaalt hoogte kinderbijslag. Er zijn 3 overgangsmomenten voor kinderbijslag, de eerste is wanneer het kind geboren is, de tweede wanneer het kind 6 jaar is geworden en de derde wanneer het kind 12 jaar is geworden. Via de website van de SVB krijgt u inzicht in de hoogte van de kinderbijslag.

Betaling

  • Kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. De eerste keer dat er kinderbijslag wordt betaald hoort bij het kwartaal ná de geboortedatum van uw kind. Kinderbijslag begint dus in januari, april, juli of oktober. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen.
  • Adopteert u een kind of woon u net in Nederland, dan kan de kinderbijslag op een ander moment ingaan.
  • Zijn er hoge kosten omdat uw kind gehandicapt is en niet bij u woont, dan is het in sommige gevallen mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen.

Kinderbijslag aanvragen
Na de geboorte van uw kind krijgt de SVB bericht vanuit de gemeente dat een kind is geboren. Binnen 2 tot 4 weken na de geboorte van uw eerste kind ontvangt u bericht van de SVB en kunt u de kinderbijslag digitaal aanvragen. Wanneer u na 4 weken nog geen bericht hebt ontvangen moet u contact opnemen met de SVB. Digitaal aanvragen kan alleen met een DigiD. Wanneer u geen DigiD hebt kunt u bij de SVB een aanvraagformulier aanvragen. Neem hiervoor contact op met de SVB.

Adres Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Posthumalaan 100, 3072 AG Rotterdam
Telefoon: 010 417 40 20.

Top