Rechten & Plichten: Leerplicht

Goed onderwijs is heel belangrijk. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen en met een diploma een goede baan krijgen. U bent als ouder heel belangrijk om uw kind goed te ondersteunen en te stimuleren bij het onderwijs. Onderwijs is niet alleen een recht, maar ook een plicht. In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit betekent dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten. Ook kinderen van ouders die illegaal in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Als uw kind op zijn of haar 16e verjaardag nog geen diploma heeft voor een havo-, vwo- of mbo-opleiding (tenminste niveau 2), dan moet hij of zij doorleren tot de 18e verjaardag. Het is belangrijk om een diploma te halen, want zonder afgeronde opleiding is de kans op werk kleiner.

Leerplichtambtenaar
U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Een groot verschil met de basisschool is dat op de scholen voor voortgezet onderwijs ook uw kind zelf verantwoordelijk is voor het naar school gaan.
Als u uw kind thuis laat, bent u strafbaar. Wanneer uw kind zonder geldige reden thuisblijft, zal de school een leerplichtambtenaar waarschuwen. De leerplichtambtenaren letten erop dat uw leerplichtige kind naar school gaat. Als uw kind niet naar school gaat, onderzoeken zij waarom dat zo is. Ook kijken zij ( samen met u) naar wat er nodig is om uw kind weer naar school te laten gaan.

Boetes
De leerplichtambtenaar kan ook boetes opleggen als een leerplichtige leerling niet naar school gaat. Dat gebeurt meestal als uw kind na een waarschuwing nog steeds niet naar school gaat en u niet uw best doet om uw kind naar school te laten gaan.

Top