Rechten & Plichten: Melding kindermishandeling

Ongetwijfeld bent u geschrokken van het woord ‘kindermishandeling’. Veel mensen denken dan aan volwassenen die hun kinderen met opzet slaan, schoppen of seksuele handelingen met hen verrichten. Dat is inderdaad kindermishandeling. Maar onder kindermishandeling valt veel meer. Bijvoorbeeld ook veel te weinig zorg aan een kind geven, schelden of een kind kleineren. Bijna alle ouders willen goed voor hun kind zorgen, maar soms lukt dat niet. Het gaat er niet om ouders te ‘straffen’, maar om de situatie voor het kind beter te maken, het liefst samen met de ouders.

Iedereen die vermoedt dat een kind mishandeld wordt, heeft het recht dat te melden. Dit kunt u, desnoods annoniem, doen bij de organisatie Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is.

U kunt Veilig Thuis 24/7 telefonisch bereiken via het gratis nummer 0800-2000.

Top