Rechten & Plichten: Minnelijk traject

Het minnelijk traject wordt in Rotterdam meestal uitgevoerd door de Krediet Bank Rotterdam (KBR), een onderdeel van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Voor het aanmelden moeten er een aantal zaken helder zijn:

 • U moet gemotiveerd zijn.
 • U moet voldoende inkomen hebben (studiefinanciering telt ook als inkomen).
 • U moet in staat zijn tijdens het traject GEEN nieuwe schulden te maken en rond te komen van het leefgeld. Nieuwe schulden maken betekent einde traject en 3 jaar lang niet opnieuw kunnen aanmelden bij de KBR, met alle gevolgen van dien.
 • Vorderingen die schuldeisers op u hebben mogen niet door u betwist worden.
 • Een verzoekschrift tot echtscheiding moet, wanneer van toepassing, zijn ingediend bij de rechtbank.
 • Inkomsten en uitgaven moeten op elkaar afgestemd zijn.

Aanmelden

 • De KBR en Bureau Frontlijn hebben speciale afspraken gemaakt om u aan te kunnen melden.
 • Neem altijd contact op met Bureau Frontlijn of een andere professional zodat u gebruik kan maken van deze afspraken.
 • U gaat altijd samen met een begeleider naar de gesprekken bij KBR.
 • Kiest u ervoor om op deze manier de KBR te benaderen dan blijft gedurende hele traject begeleiding noodzakelijk.

Spoed
In één van de volgende situaties, is het belangrijk zelfs als u nog niet bent aangemeld, om uw begeleider direct contact op te laten nemen met KBR:

 • Vonnis huisuitzetting.
 • Energie dreigt afgesloten te worden.
 • Water dreigt afgesloten te worden.
 • Beslag op inboedel of inkomsten.

Nodig voor de aanmelding

 • Een sociale rapportage opgesteld door professional. In het sociaal rapport staat minimaal een korte beschrijving van uw situatie, de reden van uw begeleiding, de oorzaak van de schuldenproblematiek en wat al is ondernomen door u en/of de professional.
 • Benodigdheden zoals een kopie legitimatiebewijs, bankafschriften alle rekeningen over de laatste 3 maanden.
 • Schuldhulp verklaring.
 • Aanvraag schulddienstverlening.
 • Inlichtingenformulier schulddienstverlening.

Na aanmelding

 • De budgetconsulent voert budgetbeheer uit zodra de dienstverlening is bepaald, hier is geen wachtlijst voor.
 • Alle inkomsten en uitgaven worden door uw budgetconsulent beheert.
 • Het CJIB wordt opgevraagd en eventueel wordt een regeling getroffen.
 • De schuldeisers worden geïnformeerd dat u in budgetbeheer bent genomen en zo nodig wordt een tijdelijke regeling getroffen.
 • De schuldbemiddelaar berekent het bedrag dat u elke maand van uw inkomsten mag over houden.
 • Vervolgens worden drie jaar lang alle inkomsten die boven dat bedrag vallen gereserveerd voor de schuldeisers.
 • De schuldbemiddelaar doet de schuldeisers een voorstel gebaseerd op de verwachte opbrengst en vraagt hen in principe akkoord te gaan met kwijtschelding van de restschuld.
 • De schuldbemiddelaar controleert of u zich aan alle afspraken houdt, de schuldeisers worden jaarlijks geïnformeerd over het verloop van de bemiddeling en krijgen jaarlijks hun deel uitgekeerd.
 • Na drie jaar volgt, mits u heeft voldaan aan alle afspraken, definitieve kwijtschelding van de restvordering (schone lei).

Veel voorkomende reserveringen
Om u niet nog meer in de problemen te laten komen worden er, buiten de vaste lasten zoals huur, energie, noodzakelijke verzekeringen en dergelijke een aantal bedragen gereserveerd voor (on)verwachtte uitgaven:

 • Eigen bijdrage ziektekosten.
 • Schulden.
 • Verzekeringen.
 • CJIB.
 • Onvoorziene uitgaven.
 • Persoonlijke uitgaven.

Aandachtspunten bij traject KBR

 • Samenwerking en afstemming medewerker KBR/met u /professional.
 • U mag zelf geen regelingen treffen met schuldeisers, altijd overleg met KBR.
 • De KBR beslist in financiële keuzes, overleg kan uiteraard maar beslissing ligt bij KBR.
 • Opgevraagde stukken mb.t. schulddienstverlening moet u direct aanleveren, i.v.m. voortgang.
 • Er is voor en uw begeleider één contactpersoon.
 • Krijgt u een andere begeleider moet u dit doorgeven. Dit geldt uiteraard ook voor KBR.

Budgetbeheer Online
Met Budgetbeheer Online van de KBR heeft u altijd de nieuwste informatie over uw financiële gegevens. De gegevens worden tijdens kantooruren elk uur automatisch bijgewerkt. Zo kunt u bijvoorbeeld snel zien of het leefgeld is gestort en/of huur en energierekening zijn betaald. Budgetbeheer Online geeft ook inzicht in de posten waarvoor KBR geld reserveert.

Top