Rechten & Plichten: Onveilige woning

Het liefst woont u natuurlijk in een veilige comfortabele woning. Uw woning moet ook een veilige plaats zijn voor u en voor de kinderen, voor vriendjes en ook voor ouderen, die op bezoek komen en bijvoorbeeld bij u wonen of logeren. Vaak is een woning voor u wel veilig, maar voor de kinderen en voor ouderen niet. Een onveilige woning ontstaat feitelijk op twee manieren: namelijk door inrichting en door gedrag. Onveilige woningen zijn oorzaak van veel letsel. Immers de meeste ongelukken gebeuren in en om het huis.

Brandveiligheid en vluchtwegen
Ga na wanneer de verwarmingsketel of geiser of kooktoestel voor het laatst zijn schoongemaakt i.v.m. koolmonoxide vergiftiging. Verder zijn brandmelders/CO-melders belangrijk, dan heeft u genoeg tijd om de woning te verlaten als dat nodig is. En niet te vergeten blusmiddelen, bijvoorbeeld een blusdeken bij het gasfornuis.. Ga verder na of de vluchtwegen niet versperd zijn en oefen met alle gezinsleden de vluchtweg, bijvoorbeeld met de kinderen met een blinddoek voor veilig naar de voordeur. Bij brand staat uw huis immers snel voor rook en dan kunt u ook niets zien.

Bouwkundige staat
Soms zijn woningen slecht onderhouden, is er slechte verlichting in portiek of bij de trap en ontbreekt de trapleuning. Ook zijn er onveilige stopcontacten, een onveilige meterkast en kapotte ramen met punten glas. Als dat het geval is moet u direct actie ondernemen. Vaak kunt u de eigenaar hierop aanspreken, maar het belangrijkste is dat het snel wordt verholpen.

Maatregelen voor kinderen
Voor kinderen zijn extra maatregelen nodig, zoals een traphekje, een veilige balustrade op het balkon, een veilig bedje (waar ze niet uit kunnen vallen). Ook kind-veilige stopcontacten zijn belangrijk en zorg dat kleine kinderen niet bij messen, glazen, medicijnen en schoonmaakmiddelen kunnen komen door die op een veilige plek op te bergen. Extra aandacht is nodig bij het eten koken en een waterkoker zodat kinderen zich niet kunnen verbranden. Laat kinderen tijdens het koken niet alleen in de keuken en zorg ervoor dat de handvatten niet uitsteken.

Maatregelen voor ouderen
Ook hier is een hele lijst te maken van veiligheidsmaatregelen, maar de belangrijkste zijn voorkom hoge drempels, hoge instappen in bad of douche. Zorg voor steunhandgrepen en haal losliggende matjes weg.

Top