Rechten & Plichten: Opvoeden

Soms loopt een situatie in een gezin zo uit de hand dat er drang en dwangmaatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Zorg dat u goed weet wat de maatregel inhoudt, wat u rechten en uw plichten zijn, maar vooral wat er voor nodig is om het thuis weer veilig te maken.

Accepteer altijd begeleiding
Meestal wordt u de mogelijkheid geboden om vrijwillig hulp te accepteren. Het is verstandig dit te doen. U kunt denken aan een familielid, die u kunt helpen om de situatie thuis weer veilig te maken. Heeft u niemand? Neem dan contact op met Bureau Frontlijn. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Bekijk in de onderstaande film hoe Deborah Bijleveld stappen zet om de omgang met haar kinderen mogelijk te maken.

Top