Rechten & Plichten: Parttime salaris + aanvullende uitkering

Uw werkt parttime en uw inkomen is onder de bijstandsnorm. Dan kunt u recht hebben op een aanvullende uitkering.

Let op:
Als u niet altijd hetzelfde aantal uren werkt, dan varieert uw inkomen uit werk. Doordat steeds achteraf de hoogte van aanvullende uitkering wordt bepaald, kunt u de ene maand veel extra inkomen hebben en de andere maand veel minder. U moet hier zelf rekening mee houden. Door een maandoverzicht en een kasboekje te gebruiken, weet u wat u uit kunt geven en kunt u problemen voorkomen.

Uw situatie 
U heeft niet voldoende inkomen om inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien. U kunt aanvullende bijstand krijgen. De bijstand vult uw inkomen aan totdat uw inkomen en de bijstand samen evenveel zijn als de bijstandsnorm die op u van toepassing is.
U heeft geen inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien. U kunt een bijstandsuitkering krijgen. U krijgt maandelijks een uitkering waarvan de hoogte aangepast is aan uw leefsituatie. De gemeente kan uw uitkering verlagen of verhogen met een toeslag.

Let op
U moet de hoogte van uw inkomen en veranderingen daarin melden bij de gemeente of bij de belastingdienst of UWV. Doet u dat niet tijdig, dan moet u misschien veel geld terugbetalen of u pleegt mogelijk fraude.

Inkomen van uw partner en kinderen
De gemeente neemt ook het inkomen van uw partner mee bij het bepalen van uw recht op bijstand. De inkomsten uit werk van minderjarige ten laste komende kinderen hebben geen invloed op uw bijstandsuitkering. Andere inkomsten van uw minderjarige kinderen mogelijk wel.

Bijstandsnorm
De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering, waarbij eventuele toeslagen worden opgeteld en waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken.

Bijstandsnorm = wettelijke basisuitkering + toeslag (maximaal 20%) – verlaging.

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Naast de basisuitkering kan uw gemeente toeslagen en verlagingen hanteren. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op een toeslag als u de algemene kosten van het bestaan niet kunt delen met een ander omdat u alleenstaand bent. Uw basisuitkering kan verlaagd worden als u bijvoorbeeld geen woonlasten heeft, bijvoorbeeld omdat u in een kraakwoning woont.

Top