Rechten & Plichten: Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn en de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert.

De Raad speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij gezinnen met opvoedingsproblemen, jongeren die met de politie in aanraking komen en bij het afstaan of adopteren van kinderen. Bovendien speelt de Raad op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over hun kinderen. Als ouderlijke macht verandert in onmacht grijpt de Raad in. Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die in de knel zitten. Bij kindermishandeling of verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding, adoptie of strafzaken tegen minderjarigen.

Geen hulpverleningsinstantie
De Raad is geen hulpverleningsinstantie; medewerkers van de Raad gaan niet met het gezin aan de slag om problemen op te lossen. Wel zoeken ze uit welke vorm van hulp het beste is voor kind en ouders. En zorgen ze dat die hulp op gang komt.

Kerntaken van de Raad

  • Bescherming: de Raad is betrokken bij gezinnen waar opvoeden een probleem is geworden, en kan de rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen.
  • Gezag en omgang na scheiding: de Raad adviseert de rechter bij gezag- en omgangszaken, als ouders die uit elkaar gaan het niet eens worden over afspraken over de kinderen, bijvoorbeeld over de omgangsregeling of de verblijfplaats.
  •  Straf: de Raad onderzoekt de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en licht de rechter of officier van justitie daarover in.
  • Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen (ASAA): de Raad is betrokken bij zaken op het gebied van afstand doen, de screening van pleeggezinnen, adoptiegezinnen, adviesaanvragen over adoptie en afstammingsvragen.
  • Daarnaast heeft de Raad een toetsende/toezichthoudende taak bij bescherming- en strafzaken.
  • De kinderrechter beslist uiteindelijk.
Top