Rechten & Plichten: Regels Incassokosten

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser kosten bij u in rekening brengen om het openstaande bedrag van u te krijgen. Dit worden (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. Wanneer een schuldeiser een incassobureau inschakelt om de rekening bij u te innen, worden deze kosten door het incassobureau berekend. Als de incassokosten volgens de regels zijn berekend, moet u deze betalen.

Per 1 juli 2012 is voor consumenten een nieuwe regeling ingegaan waarbij een maximum aan incassokosten is gesteld, zodat er geen onredelijk hoge incassokosten kunnen worden berekend. oor bepaalde rekeningen kunnen de incassokosten anders zijn, zoals deze vóór 1 juli 2012 werden berekend. Bovendien zijn er schuldeisers waarvoor ook weer andere regels kunnen gelden, zoals de overheid.

Via de website Schuldinfo vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot incassokosten en de wijze hoe u bezwaar kan maken als de incassokosten te hoog of onterecht zijn.

Top