Rechten & Plichten: Regels loonbeslag

Bij loonbeslag wordt er beslag gelegd op een deel van uw inkomen of de uitkering. Zo worden mensen die hun schulden niet meer kunnen betalen, gedwongen om een gedeelte van hun maandelijkse loon af te staan. De werkgever of uitkeringsinstantie maakt het geld over naar de deurwaarder, die het vervolgens overboekt naar de schuldeisers.

Loonbeslag procedure
De schuldeiser of het incassobureau huurt een gerechtsdeurwaarder in, die het loonbeslag uitvoert nadat het vonnis van de rechter voltrokken is. De werkgever is verplicht het loonbeslag uit te voeren en een gedeelte van het salaris af te dragen aan de deurwaarder. Als hij dat verzuimt, dan loopt hij het risico zelf te worden gedagvaard. U houdt een klein bedrag over om in uw levensonderhoud te voorzien: de beslagvrije voet.

Wanneer wordt er beslag gelegd en hoe gaat dat in zijn werk
Meestal wordt op last van de rechter beslag gelegd op iemands inkomen of inboedel. Maar er zijn ook bedrijven en instanties die dat zonder tussenkomst van de rechter kunnen doen. Eerst is dan meestal wel een beschikking nodig of een dwangbevel en wordt de deurwaarder ingeschakeld.

Instellingen die zonder tussenkomst van de rechter beslag kunnen leggen

  • De Belastingdienst
  • Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB),
  • De Sociale Verzekeringsbank,
  • Het UWV,
  • DUO,
  • De Kamer van Koophandel,
  • De gemeente
  • Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Loonbeslag hoogte
Niet op het gehele inkomen wordt beslag gelegd. U heeft immers ook geld nodig voor voedsel, kleding, de huur of hypotheek en de ziektekostenverzekering. Het bedrag waar geen beslag op wordt gelegd, wordt de “beslagvrije voet” genoemd.

Beslagvrije voet
De beslagvrije voet is het bedrag dat overblijft en dat niet rechtstreeks naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet geldt per echtpaar.

Loonbeslag: gevolgen
Loonbeslag kan voor u ernstige gevolgen hebben. De schulden kunnen zich opstapelen, doordat u niet om kan gaan met het inkomensverlies. U kunt dan nieuwe leningen afsluiten (waar geen BKR-registratie voor is vereist) en zich dieper in de schulden steken. Het loonbeslag kan ook de relatie met uw werkgever in negatieve zin beïnvloeden. U kunt uw motivatie verliezen, omdat u een groot gedeelte van uw inkomen rechtstreeks moet afdragen aan de deurwaarder (en schuldeisers).

Loonbeslag reden voor ontslag
Voor een werkgever is loonbeslag in principe geen reden om u te ontslaan. Werknemers daarentegen nemen soms ontslag als loonbeslag boven hun hoofd hangt, om deze maatregel te ontlopen. Dit heeft echter geen effect. Als u aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, zal de deurwaarder alsnog loonbeslag laten leggen.

Loonbeslag regels in 2012
In 2012 komen er nieuwe regels voor loonbeslag. Niet alleen het inkomen van de partner wordt meegerekend, maar ook het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen wordt meegenomen in de berekening. De deurwaarder kan dan beslag leggen op een veel hoger bedrag. Kinderen worden niet gekort op hun inkomen, maar de ouders moeten extra inleveren, omdat de kinderen verdienen. Als er loonbeslag wordt gelegd op het inkomen van het kind, wordt het inkomen van de ouders meegerekend. Door de nieuwe regels voor het loonbeslag, die in 2012 worden doorgevoerd, zullen gezinnen nauwelijks voldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. De enige oplossing is dat de meerderjarige kinderen op zichzelf gaan wonen.

Top