Rechten & Plichten: Salaris

Recht op wettelijk minimumloon
Als u werkt en uw leeftijd is tussen 15 jaar en uw AOW-leeftijd, dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Minimumjeugdloon
Bent u jonger dan 23 jaar? Dan heeft u recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Hoe ouder u bent, hoe hoger het minimumloon. De werkgever is verplicht u het nieuwe minimumloon te betalen vanaf de dag van uw verjaardag.

Flexwerkers ook recht op minimumloon
Ook flexwerkers hebben recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld oproepkrachten en thuiswerkers.

Minimumloon voor alle opdrachtnemers
Het kabinet wil dat het wettelijk minimumloon ook gaat gelden voor alle opdrachtnemers. Dit zijn mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo). Zij hebben dus geen vast contract.

Lager minimumloon bij Wajong
Heeft u naast uw baan een Wajonguitkering? Dan kunt u in sommige gevallen een lager loon krijgen dan het minimumloon. Uw werkgever moet hiervoor toestemming hebben van UWV.

Top