Rechten & Plichten: Schuldenoverzicht

Schulden gaan niet vanzelf weg. Als u niets doet krijgt u te maken met incassokosten en deurwaarderkosten. Hiermee wordt uw schuld alleen maar groter. Dus, hoe lastig u het ook vindt, de eerste stap naar het oplossen van schulden is: uw brieven openmaken en een overzicht maken van uw situatie. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met Bureau Frontlijn. Dan leren we u hoe het moet.

Top