Rechten & Plichten: Schuldregelingen

Met een goed schuldenoverzicht kunt u werken aan een oplossing. Het is belangrijk dat u beoordeelt hoeveel schuldeisers u heeft. Als u een of twee schuldeisers heeft kunt u zelf contact opnemen en een regeling treffen. Zijn er meer schulden of komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Bureau frontlijn.

Neem altijd contact op met uw schuldeisers en geef aan dat u bezig bent om aan een oplossing te werken.
Vraag om een termijn van drie maanden om uw problemen op te lossen en vraag uw schuldeisers gedurende deze periode geen verhogingen toe te passen. Als dit wordt toegezegd vraag dan een schriftelijke bevestiging (per brief of mail) van deze afspraak. Zorg er zelf voor dat u binnen de afgesproken termijn laat weten of en hoe de oplossing eruit gaat zien. Als u geen haalbare oplossing hebt gevonden laat dit dan ook weten en geef aan welke vervolgstappen u wel gaat nemen.

Top