Rechten & Plichten: SISA Verwijsindex

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen registreren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar. Zo wordt bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind of dezelfde jongere betrokken zijn. In SISA staat geen inhoud en het is geen dossier. Professionals geven alleen aan dat zij betrokken zijn bijeen kind of jongere, niet waarom.

Via deze link kunt u een film bekijken met uitleg over de SISA verwijsindex, of bekijk hier de SISA folder voor ouders/opvoeders of de SISA folder voor kind/jongere.

Top