Rechten & Plichten: Sociaal Raadslieden

Heeft u juridische problemen of vragen, bijvoorbeeld over belastingen, toeslagen of uitkeringen? Of moet u zaken regelen op gebied van wonen, werken, onderwijs of inkomen? Komt u er zelf niet meer uit of weet u niet waar u recht op heeft? Dan kunt u juridische ondersteuning krijgen van de Sociaal Raadslieden Rotterdam.

De sociaal raadslieden kunnen

  • U de weg wijzen in wet- en regelgeving.
  • U ondersteunen bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften.
  • U informatie of advies geven over sociaal-juridische onderwerpen.
  • Voor u bemiddelen bij problemen met (overheids)instanties.
  • U verwijzen naar de instantie die uw probleem beter kan oplossen.

Kosten
De hulp van sociaal raadslieden is kosteloos.

Voor wie?
Bijna iedere inwoner van Rotterdam kan gebruikmaken van de diensten van de Sociaal Raadslieden Rotterdam. Woont u in de gebieden Prins Alexander, Hoek van Holland, Rozenburg of Centrum, dan kunt u geen gebruik maken van de diensten van de Sociaal Raadslieden Rotterdam. U kunt dan contact opnemen met de Vraagwijzer bij u in de buurt.

Langskomen
De spreekuren van de Sociaal Raadslieden Rotterdam zijn op afspraak in de ochtend. De website van de Sociaal Raadslieden Rotterdam biedt een overzicht van de adressen en spreekuurtijden van de verschillende locaties. In veel gevallen zal een vraagwijzerconsulent in eerste instantie beoordelen of u met uw vraag of probleem op het spreekuur van de sociaal raadslieden terecht kunt.

Contactgegevens
Telefoon: 010- 4982932 of 010-4982936. Telefonisch spreekuur tussen 14.00-16.00 op werkdagen.

Top