Rechten & Plichten: Toeslagen Belastingdienst

Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Deze bijdrage wordt door de belastingdienst uitgekeerd en heet een toeslag. Om in aanmerking te komen voor een toeslag zijn voorwaarden gesteld waar u aan moet voldoen. Een overzicht van de toeslagen en de daaraan verbonden voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u vooraf ook een proefberekening maken zodat u weet of en zo ja op welk bedrag u recht heeft.

 Er zijn 4 soorten toeslagen:

  • Zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van zorgverzekering
  • Kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van kinderen
  • Huurtoeslag, een bijdrage in huurkosten
  • Kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Aanvragen
U kunt een toeslag aanvragen via deze website van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD en een burgerservicenummer (BSN) nodig. Uw BSN staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Heeft u geen BSN bel dan de Belastingtelefoon voor informatie.

Let goed op: Er is een website die erg lijkt op die van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Als u via deze site uw aanvraag doet worden er kosten in rekening gebracht. Vraag een toeslag alleen aan als er om uw DigiD wordt gevraagd. Dan weet u zeker dat u op de website van de Belastingdienst bent en zijn er geen kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er na de aanvraag?
Als u na 24 uur opnieuw inlogt op de website van de Belastingdienst ziet u het toegekende bedrag van de toeslag bij ‘Actuele berekening’. Als de Belastingdienst de aanvraag heeft verwerkt, krijgt u een beschikking. Deze staat bij ‘Mijn beschikkingen’. De beschikking ontvangt u digitaal in de Berichtenbox en per post thuis. Daarna ontvangt u de 1e uitbetaling. Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen.

Top