Rechten & Plichten: Veiligheid

Er is sprake van een veiligheidscrisis als u of uw gezin onveilig zijn, zich onveilig voelen of uitgebuit worden in situaties waar u of uw gezin dagelijks mee te maken hebben en die u feitelijk niet kunt ontlopen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van huiselijk geweld of dreiging daarmee, maar ook een slepende burenruzie, een slechte woning of een huisjesmelker die zomaar binnenkomt in uw woning kunnen u een onveilig gevoel geven. Het maakt namelijk niet uit of een onveilige situatie heel ernstig is of dat het gaat om ‘kleinere’ vormen zoals pesterijen of geluidsoverlast. Een onveilig gevoel beïnvloed uw leven op een negatieve manier en het is dus  noodzakelijk om deze situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Als u zelf niet in staat om een onveilige situatie te stoppen, neem dan iemand in vertrouwen en bespreek met deze persoon wat u kunt doen om de situatie te verbeteren. Als u begeleiding krijgt van Bureau Frontlijn kunt u onveilige situaties altijd bespreken met uw begeleider.

Top