Rechten & Plichten: Voorlopige Onder Toezicht Stelling (VOTS)

Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dat geval kan de kinderrechter op verzoek van de Raad nog dezelfde dag een Voorlopige Onder Toezicht Stelling (VOTS) uitspreken.

De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen. De rechter vraagt bij zo’n snel besluit jou (als je 12 jaar bent) en u als ouders om jullie mening. Dit moet gebeuren binnen 2 weken.

Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. In die tijd onderzoekt de raad de gezinssituatie en schrijft een rapport. De kinderrechter kan de voorlopige ondertoezichtstelling omzetten in een definitieve ondertoezichtstelling.

Top