Rechten & Plichten: Wajong-uitkering

De Wajong-uitkering (Wajong) geeft hulp aan jonggehandicapten bij het vinden of behouden van werk.

Wajong en de participatiewet
De invoering van de participatiewet in 2015 heeft grote invloed op de Wajong. Via de website van het UWV kunt u zien welke invloed de participatiewet op uw situatie heeft.

 

Top