Rechten & Plichten: WIA-uitkering

Bent u bijna 2 jaar (104 weken) ziek? Dan kunt u door deze ziekte waarschijnlijk minder werken. Hierover heeft u de afgelopen periode regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan. Het kan zijn dat u na 2 jaar ziekte niet hetzelfde kunt verdienen als vóór u ziek werd. Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. WIA staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Een WIA-uitkering aanvragen
Via de website van het UWV kunt u een WIA uitkering aanvragen. Let op: als u geen werkgever (meer) heeft, gaat de aanvraag iets anders dan wanneer u wel een werkgever heeft. Bij de aanvraag heeft u een DigiD nodig. Verder is het belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt. Dan zit u niet zonder inkomen. U kunt via de WIA in aanmerking komen voor twee regelingen.

WIA in plaats van WAO
De WIA is in de plaats gekomen van de WAO. Bent u vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? En heeft u sindsdien een WAO-uitkering? Dan blijft deze regeling voor u bestaan. Kijk voor meer informatie op Ik heb een WAO-uitkering.

Loonheffingskorting
Als u een WIA-uitkering aanvraagt en een werkgever heeft, dan moet u kiezen u krijgt of loonheffingskorting op uw loon, of op uw uitkering.

Top