Rechten & Plichten: Woonoverlast

Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt.

Wat kunt u doen?
In eerste instantie probeert u natuurlijk zelf de problemen te bespreken met de overlastgever. Bijvoorbeeld samen met de buren, die ook overlast ervaren. Goed is om van tevoren te bedenken waar u precies last van heeft en wat u wilt bereiken met een gesprek. Zomaar iemand aanspreken werkt vaak averechts. Probeer op een rustig moment, als er geen overlast of geen direct conflict is een goed gesprek aan te gaan. Maak eventueel een afspraak voor een later tijdstip. Lukt dat niet of verbetert de situatie niet, dan kunt u verdere stappen ondernemen. Het is voor u zelf en voor een mogelijke oplossing ook goed als u precies bijhoudt, bijvoorbeeld in een agenda wanneer er overlast was, door wie, en waaruit de overlast precies bestond. Zo kunt u mocht dat nodig zijn later aantonen wat precies de klachten zijn. U kunt contact opnemen met onderstaande instanties.

Melden hoe en bij wie?

Gemeente
U kunt als huurder of bezitter van een eigen woning woonoverlast melden bij het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14 010 of u kunt het woonoverlastformulier invullen op de website van de gemeente Rotterdam. Van hieruit wordt de klacht doorgegeven aan de overlastcoƶrdinator binnen het gebied waar u woont en die houdt de afhandeling van die klacht in de gaten.

Woningcorporatie
Als u een woning huurt, neem u contact op met uw verhuurder.

Politie
Bij verstoring van de openbare orde belt u met de politie op het nummer 0900-8844. Misschien besluit u daarna om aangifte te doen. Dat is een grote stap. Sommige buren zullen daar niet vriendelijk op reageren. Toch is het doen van aangifte belangrijk.

Registratie
Bij een melding van woonoverlast worden door de ontvanger de volgende gegevens geregistreerd:

  • Naam en adres van de melder.
  • Of deze terugkoppeling wenst van wat er met de melding is gebeurd en zo ja, waar de melder dan kan worden bereikt.
  • De adresgegevens van het pand waar de melding betrekking op heeft.
  • De eventuele personalia en kenmerken van de overlastgever, indien deze bij de melder bekend zijn.
  • De aard, duur en ernst van de overlast. Hiervoor kunt u de gegevens gebruiken die u bijvoorbeeld in uw agenda heeft genoteerd.
Top