Rechten & Plichten: WW-uitkering

U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.
 • U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week. En u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen.
 • U heeft in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag). Kijk hiervoor ook op hoelang kan ik een uitkering krijgen.
 • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u mogelijk geen WW-uitkering. Kijk ook op Ik heb zelf ontslag genomen en Ik word op staande voet ontslagen.

Hoelang kunt u een WW-uitkering krijgen?

 • Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden).
 • U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.
 • Hoelang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden.
 • Houd er rekening mee dat uw uitkering kan aflopen vóórdat u een nieuwe baan vindt.

Wekeneis: basisuitkering

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? (een week is van maandag tot en met zondag) Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Jareneis: verlengde uitkering

 • Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt, én heeft u deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.
 • Uw totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld 7 jaar arbeidsverleden betekent dat u 7 maanden WW krijgt. De uitkering duurt maximaal 38 maanden.
 • Uw arbeidsverleden voor de WW berekenen wij met 2 periodes: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden. Ga na welke gegevens UWV heeft over uw arbeidsverleden

Hoe hoog is een WW-uitkering?

 • Heeft u recht op een WW-uitkering? Dan krijgt u altijd een basisuitkering van 3 maanden. De eerste 2 maanden krijgt u 75% van uw dagloon, de derde maand 70%.
 • Als u langer dan 3 maanden WW krijgt, blijft de hoogte van uw uitkering na de derde maand 70% van uw dagloon.
 • Wilt u weten hoeveel uitkering u ongeveer krijgt als u werkloos wordt? Ga dan naar de rekenhulp WW. Vul daar de gevraagde gegevens in. U krijgt dan een indicatie van de hoogte van uw mogelijke WW-uitkering.

De hoogte van WW na een Ziektewet-uitkering
Kreeg u hiervoor een Ziektewet-uitkering? Dan ontving u misschien een hogere netto-uitkering. Op de Ziektewet-uitkering wordt namelijk arbeidskorting toegepast. De korting wordt niet toegepast bij een WW-uitkering. Arbeidskorting is een loonheffingskorting.

Mijn uitkering en andere inkomsten
Als u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, bekijkt UWV wat dit voor u betekent en of u nog WW krijgt. Afhankelijk van hoelang u al WW krijgt, kan er sprake zijn van urenaftrek of inkomstenaftrek.

Wanneer urenaftrek?

 • Heeft u korter dan 1 jaar zonder onderbreking WW gekregen? En gaat u minder uren werken dan het aantal uren waarvoor u een WW-uitkering ontvangt? Dan krijgt u in de meeste gevallen nog WW over de uren die u nog werkloos bent.
 • Bent u 10 uur of meer per week werkloos? Vindt u werk waardoor u minder dan 5 uur werkloos blijft? Dan stopt uw WW-uitkering.
 • Bent u minder dan 10 uur per week werkloos? U krijgt geen WW-uitkering meer als u weer deels gaat werken en minder dan de helft van het aantal uren werkloos blijft. Meer hierover leest u op urenaftrek.

Wanneer inkomstenaftrek

 • Heeft u langer dan 1 jaar zonder onderbreking WW gehad? En bent u volledig werkloos in de 13 weken voordat u weer aan het werk gaat? Dan stopt uw uitkering pas als uw inkomen hoger is dan 125% van uw WW-uitkering per week.
 • Deze regeling heet inkomstenaftrek. Als dit voor u geldt, krijgt u daarover bericht.
Top