Rechten & Plichten: Zelf een betalingsregeling treffen

Wanneer de hoogte van en het aantal schulden beperkt is kunt u de schuldeisers zelf benaderen om afbetalingsregelingen te treffen en zo de bijkomende incassokosten niet verder op te laten lopen. Uit uw in- en uitgavenlijst blijkt of en zo ja welke ruimte er is om afbetalingsregelingen te kunnen maken.

Maak hierbij nooit afspraken die u niet na kunt komen (te hoog bedrag). U komt onbetrouwbaar over, wanneer u de afspraken niet kunt nakomen. De schuldeisers zullen dan minder snel genegen zijn om in de toekomst afspraken te maken. Verder zorgen verkeerde afspraken voor veel extra stress.

Sommige schuldeisers, met name deurwaarders en incassobedrijven, zullen geen genoegen willen nemen met lage bedragen en aansturen op een hoger bedrag. Ga hier niet op in. Geef aan dat u liever een afspraak maakt die haalbaar is dan een afspraak die u toch niet kunt nakomen. Met een irreƫle afspraak krijgt de schuldeiser zijn geld ook niet. Vaak is het handig om gemaakte afbetalingsregelingen als Automatische Incasso in te stellen zodat ze u ze niet kunt vergeten. Wanneer u afspraken hebt kunnen maken bevestig deze dan schriftelijk (mail of brief) met de deurwaarder of schuldeiser en vraag om een ontvangstbevestiging, zodat je iets hebt om op terug te vallen als er bijvoorbeeld toch nog een rechtszaak zal komen.

Top