Rechten & Plichten: Zorgverzekering Leenbijstand/IZA Cura

IZA Cura Rotterdampakket
Elk jaar kunt u zelf uw zorgverzekering kiezen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kiezen voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Rotterdam, het IZA Cura Rotterdampakket. Daarmee bent u goed verzekerd tegen medische kosten.

Overstappen met betalingsachterstand
Wilt u overstappen naar het IZA Cura Rotterdampakket, maar heeft u bij uw huidige verzekeraar een betalingsachterstand? Dan kon u tot nu toe niet overstappen. Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, is daar nu een oplossing voor. U kunt dan eenmalig een lening aanvragen bij de gemeente. De gemeente lost de betalingsachterstand af, en u betaalt de lening in termijnen terug aan de gemeente. Overstappen naar het IZA Cura Rotterdampakket is daarmee wel mogelijk!

Aanvragen leenbijstand
Vanaf 1 september 2013 kunt u een aanvraag indienen voor een lening. Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand (u kunt de gegevens invullen onder punt 9: Overige) of belt u naar het publieksinformatienummer van de Gemeente Rotterdam 14 010. Zit u in een schulddienstverleningstraject bij de Kredietbank Rotterdam (KBR)? Overleg dan eerst met uw consulent bij de KBR voordat u een aanvraag doet. Denkt u eraan dat vanaf het moment dat u de leenbijstand aanvraagt er geen nieuwe achterstanden mogen ontstaan. Gebeurt dat wel, kan kunt u niet overstappen naar het IZA Cura Rotterdampakket.

Top